Trung tâm phân phối của chúng tôi tại :

 

Địa chỉ: 554/4 Nguyễn Kiệm, phường 4

Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 2219 3607

Fax: (+84) 28 3842 4768

Email: info@vherbs.vn

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi nếu bạn cần giúp đỡ.